Våra tjänster

Vi på Brandax kan hjälpa er med allt inom brandskydd

Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymningsvägarna, tillgänglighet i och till utrymningsfunktion och årlig uppföljning av ert SBA. Enligt Svensk Standard SS3656 skall underhåll och service av brandsläckare ske årligen. Mer information.

För att få ta lokalen i bruk krävs en besiktning på plats av oss tillsammans med intyg från respektive leverantör i projektet. Ett sakkunnigintyg, som kallas för brandskyddsdokumentation Mer information.

Vi erbjuder ett digitalt system, där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde. Mer information.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 309)

Vi erbjuder brandskyddskontroller av din arbetsplats som minskar riskerna för dyra och förödande brandskador och begränsar skadorna om en brand ändå skulle inträffa.
Mer information.

En automatisk brandlarmanläggning ska upptäcka en brand. Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara. Mer information.

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning, Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara etc. Mer information.

När ett hjärtstopp inträffar är den första livsavgörande åtgärden hjärtlungräddning. Givetvis ökar chansen till överlevnad betydligt om en hjärtstartare finns på plats och snabbt kan användas. På utbildningen erhåller deltagaren kunskaper i att genomföra HLR samt att träna på att använda en hjärtstartare. Mer information.

Vi på brandax hjälper till att: Brandriskerna kartläggs. Varje brandrisk ska sedan ha en motsvarande skyddslösning. Ni bör revidera riksinventeringen kontinuerligt eftersom ändringar i verksamheten, till exempel en ombyggnation, kan innebära nya risker.   Mer information.

Installation av detektorer, larmknappar och larmdon installeras kräver kunskap. Därför är det viktigt att ni vänder er till en certifierad anläggarfirma för brandlarm. Inom ramen för regelverket skräddarsyr vi ert brandlarmsystem. Mer information.

Vid vårt årliga servicebesök genomför vi också en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymningsvägarna, tillgänglighet i och till utrymningsfunktion och årlig uppföljning av ert SBA. Enligt Svensk Standard SS3656 skall underhåll och service av brandsläckare ske årligen. Mer information.

För att få ta lokalen i bruk krävs en besiktning på plats av oss tillsammans med intyg från respektive leverantör i projektet. Ett sakkunnigintyg, som kallas för brandskyddsdokumentation Mer information.

Vi erbjuder ett digitalt system, där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde. Mer information.

Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utförande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kontrollansvariga måste vara certifierade. Byggnadsnämnden ska i bygglovsbeslutet ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller vilka som är kontrollansvariga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 309)

Vi erbjuder brandskyddskontroller av din arbetsplats som minskar riskerna för dyra och förödande brandskador och begränsar skadorna om en brand ändå skulle inträffa.
Mer information.

En automatisk brandlarmanläggning ska upptäcka en brand. Ett utrymningslarm har till syfte att initiera utrymning av en byggnad vid brand eller annan fara. Mer information.

Vi på brandax hjälper till att: Brandriskerna kartläggs. Varje brandrisk ska sedan ha en motsvarande skyddslösning. Ni bör revidera riksinventeringen kontinuerligt eftersom ändringar i verksamheten, till exempel en ombyggnation, kan innebära nya risker. Mer information.

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning, Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara etc.  Mer information.

När ett hjärtstopp inträffar är den första livsavgörande åtgärden hjärtlungräddning. Givetvis ökar chansen till överlevnad betydligt om en hjärtstartare finns på plats och snabbt kan användas. På utbildningen erhåller deltagaren kunskaper i att genomföra HLR samt att träna på att använda en hjärtstartare. Mer information.

Installation av detektorer, larmknappar och larmdon installeras kräver kunskap. Därför är det viktigt att ni vänder er till en certifierad anläggarfirma för brandlarm. Inom ramen för regelverket skräddarsyr vi ert brandlarmsystem. Mer information.

Har ni någon fråga eller vill boka någon av våra tjänster?

Stäng meny