BRANDAX AB

Vi på Brandax kan hjälpa er med Brandskyddsbeskrivning, Brandskyddsdokumentation, Brandbesiktning, Utbildningar och mycket mer.

Vi utökar vår kompetens

Vi välkomnar Lars Göran Andersson tidigare Räddningschef i Sävsjö, samt tidigare Räddningschef i Vaggeryds kommun

Han kommer att vara behjälplig i det systematiska brandskyddsarbetet 

 

Brandskydd, Hem, Brandax AB

Vilka är vi?

Brandax AB grundades 2016-09-01 i Nässjö.
Vi jobbar i nätverk inom:

Systematisk arbetsmiljö
HLR utbildning
Sjukvårdsutbildning
Skadedjursbekämpning
Kontroll av automatiska brandlarm
Brandutbildning

Brandskyddsbeskrivning/dokumentation

För att få ta lokalen i bruk krävs en besiktning på plats av oss tillsammans med intyg från respektive leverantör i projektet. Ett sakkunnigintyg, som kallas för brandskyddsdokumentation

Brandskydd, Hem, Brandax AB

Digitalt SBA program (egenkontroll)

Vi erbjuder ett digitalt system, där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras.

Brandskydd, Hem, Brandax AB

Systematisk brandskyddsarbete(SBA)

Vid vårt årliga servicebesök genomför vi en fullständig kontroll av samtliga brandskyddsinstallationer, uppmärkning av utrymningsvägarna, tillgänglighet i och till utrymningsfunktion och årlig uppföljning av ert SBA.

Systematiskt brandskyddsarbete

Digitalt brandskyddsprogram

Brandskyddspolicyn

Byggnads- och verksamhetsbeskrivning

Brandskyddsorganisation

Utbildningsplan

Rutiner och åtgärder vid brand

Brandskyddsbeskrivning

Drift- och underhållsplaner

Årlig kontroll – SBA

Utrymningsplaner

Checklistor

Brandskydd, Hem, Brandax AB

Brandutbildning är framgången till ett bra brandskydd

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska.
Heta arbeten utbildning, Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara etc. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Har ni någon fråga eller vill boka någon av våra tjänster?

Stäng meny