Inventering, bedömning av brandskydd

Vi på brandax hjälper till att: Brandriskerna kartläggs. Varje brandrisk ska sedan ha en motsvarande skyddslösning. Ni bör revidera riksinventeringen kontinuerligt eftersom ändringar i verksamheten, till exempel en ombyggnation, kan innebära nya risker. Begränsa riskerna För att begränsa riskerna ska ni se till att det finns ett tekniskt brandskydd, utbildningsplaner för personalen och regler för verksamheten. En begränsning kan också vara att ta bort brandrisker ur verksamheten, till exempel att inte längre hantera brandfarliga varor. Kartlägg riskerna Vid kartläggningen ska ni gå igenom och lista de troliga brandrisker som finns i er verksamhet.

Stäng meny