Digitalt SBA program (egenkontroll)​

Vi erbjuder ett digitalt system, där du får fullständig kontroll över det systematiska brandskyddsarbetet. Systemet ger information om allt som händer och påminner om vad som behöver göras. Det är enkelt att utföra kontroller och analyser, hantera och delegera dokument, få statistik baserat på olika valda områden, till exempel hela företaget, en viss region, plats eller kontrollområde. Systemet anpassas efter företagets verksamhet och ger unika rapporter baserat användarens behörighet och val. Programmet som effektiviserar och höjer kvaliteten på det systematiska brandskyddsarbetet.

Stäng meny