UTbildningar

Vi på Brandax AB erbjuder en rad olika utbildningar inom brandskydd och brandskyddsarbete. Här nedanför kan du se och boka våra kommande utbildningar

Brandutbildning är framgången till ett bra brandskydd

Bra brandskyddsutrustning, fina rutinbeskrivningar och brandskyddsregler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd. Vi har ett mycket brett kursutbud med ett 10-tal återkommande kurser. Vi arrangerar också specialutformade kurser enligt kundens önskemål. Utöver dessa utbildningar har vi ett helt program av utbildningar som riktar sig till servicetekniker och andra som arbetar med brandskyddsfrågor.

Kvalitetssäkrad brandskyddsutbildning

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning, Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara etc. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Våra aktuella utbildningar

Inget evenemang hittades!

Brandutbildning är framgången till ett bra brandskydd

Bra brandskyddsutrustning, fina rutinbeskrivningar och brandskyddsregler kommer inte till sin rätt om inte medarbetarna har rätt kunskap och information. Kompetenta och utbildade medarbetare är nyckeln till ett bra brandskydd. Vi har ett mycket brett kursutbud med ett 10-tal återkommande kurser. Vi arrangerar också specialutformade kurser enligt kundens önskemål. Utöver dessa utbildningar har vi ett helt program av utbildningar som riktar sig till servicetekniker och andra som arbetar med brandskyddsfrågor.

Kvalitetssäkrad brandskyddsutbildning

Vi erbjuder kvalificerade brandskyddsutbildningar både praktiska och teoretiska. Heta arbeten utbildning, Grundläggande Brandskyddsutbildning, Brandskyddsansvarig, Brandskyddskontrollant, Anläggningsskötare brandlarm, Föreståndare brandfarlig vara etc. Vi utgår från era förutsättningar, möjligheter, problem och risker samt tar hänsyn till medarbetarnas förkunskaper och er organisation. Utbildningen körs med fördel i era egna lokaler och den tid som passar er.

Våra aktuella utbildningar

Inget evenemang hittades!

Vill ni boka någon av våra utbildningar som inte finns med på listan?

Stäng meny